Başarı Tesadüf Değildir !

Kamu Personeli Seçme Sınavı olarak da adlandırılan KPSS; kamu kurum ve kuruluşlarında, bazı kadro ve pozisyonlara ataması yapılacak kişilerin seçildiği ve ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sınavıdır.
Eğitim bilimleri sınavı; KPSS öğretmen adayları için, lisans seviyesinde girme zorunluluğu bulunan sınavdır. Bu sınava katılmayan öğretmen adaylarının atanmaları için gereken puan hesaplaması yapılmaz.
ÖSYM tarafından her yıl 1 kere yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı); lisans bölümüne yerleşecek öğrencilerin girdiği bir sınavdır. Sınav süresi 150 dakika olup, 60 sayısal ve 60 sözel bölümden oluşan 120 soruluk bir yetenek testi ...
İdari yargıda adaylar için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava...
PSS A grubu; ÖSYM tarafından kamu kadrolarına atanacak adayların seçilmesi ve yerleştirilmesi için gerçekleştirilen sınav grubudur. Kamuda memur olmak için sınava giren adaylar; Başbakanlık, Bakanlık, müsteşarlık ve bağımsız ......
Bir lisans programında eğitim gören, bir lisans programından mezun olmuş herkes Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na girebilir. ALES sınavı 4 ana kategoriden oluşur.
Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak.