KAYMAKAMLIK

KAYMAKAMLIK

1- Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak.

2- Sınav tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak

3- Sınavda sorulacak en az soru sayısı ve cevaplama süresi: 40 soru için 100 dakika olacaktır.