KPSS A

KPSS A

KPSS A grubu; ÖSYM tarafından kamu kadrolarına atanacak adayların seçilmesi ve yerleştirilmesi için gerçekleştirilen sınav grubudur. Kamuda memur olmak için sınava giren adaylar; Başbakanlık, Bakanlık, müsteşarlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki kuruluşlarda görev yapar.

Belirli bir yetiştirme programı sonrasında, yeterlilik sınavına tabi tutulan adaylar, tercih ettikleri meslek kadrolarında görev yapmaya başlar. Çoğunlukla uzman yardımcılığı, denetmen yardımcılığı, müfettiş yardımcılığı gibi kadrolarda kamu kurum ve kuruluşlarında işe girilerek bu meslekte kariyer yapılabilir.

 

KPSS A Grubu sınavı için, üniversitelerde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne denk okul mezunları yanında; Hukuk Fakültesi’nden, Mühendislik Fakültesi’nden, Matematik Bölümü’nden, İstatistik Bölümü’nden, Aktüerya mezun adayları katılabilir.

A Grubundan sınava girecek adaylar, genel yetenek ve genel kültür sınavlarına girmek zorundadır. A Grubu KPSS sınavında, adayların kendi mevzuatlarına göre giriş sınavına kabul edilirken; KPSS geçerli puanını alan adaylar, kurumların açtığı yazılı ve sözlü sınav dışında tam kadroya alınmak için, yeterlilik sınavı konusunda da başarılı olmak zorundadır.

 

KPSS A grubu sınavına girerek kadroya yerleştirilen adaylar, birçok farklı kadroda kendin yer bulabilir.

 • Bağ-kur Genel Müdürlüğü’nde denetmen yardımcılığı
 • Maliye Bakanlığı’nda gelirler genel müdürlüğü
 • Mali hizmetler uzman yardımcılığı
 • Ulaştırma Bakanlığı’nda müfettiş yardımcılığı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi uzman yardımcılığı
 • Belediyelerde müfettiş yardımcılığı
 • Vergi denetmen yardımcılığı
 • Stajyer hazine kontrolörlüğü
 • PTT müfettiş yardımcılığı
 • Vergi müfettiş yardımcılığı
 • Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu’nda müfettiş yardımcılığı gibi meslekleri kapsar.