KPSS B

KPSS B

Kamu Personeli Seçme Sınavı olarak da adlandırılan KPSS; kamu kurum ve kuruluşlarında, bazı kadro ve pozisyonlara ataması yapılacak kişilerin seçildiği ve ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sınavıdır.

 

 • A Grubu: Başbakanlık ve Bakanlığa bağlı olarak; müsteşarlıkları, bağımsız genel müdürlük düzeyine bağlı kuruluşları ve Başbakanlık bağlı ortaklıkları üzerinden, özel yarışma sınavına tabi tutularak atamaların yapıldığı gruptur. Yeterlilik sınavıdahilinde; il özel idareleri, belediyelerin teftiş kurullarına ilişkin kadrolarda görev alınabilir.

 

 

 • B Grubu: 190 sayılı Kanun Hükmü Kararnamesi’ne göre döner sermayeli kuruluşlar, fon ve kefalet sandıkları, il özel idareleri, belediyeler ve belediyelere bağlı olarak kurulan döner sermayeli kuruluşlar yanında; diğer kamu kurum ve kuruluşların, A grubunda belirtilen meslekler haricinde, ilk defa kamu hizmetinde görev alacakları atamak için katılan kişilerdir.

Sınava girecek adaylar, mezun oldukları bölüm ve atanacakları kadrolara göre değişkenlik gösterdiklerinden, A ve B grubu olarak ayrılmıştır.

KPSS-B Lisans Sınavına;

 • Mühendislik Fakültesi Mezunları,
 • Veterinerlik Fakültesi Mezunları,
 • Psikoloji ve Sosyoloji Bölümü Mezunları,
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezunları;
  • Hemşirelik,
  • Ebelik,
  • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,
  • Beslenme ve Diyetetik,
  • Sağlık Yönetimi / İdaresi,
 • Tüm 4 yıllık ( lisans ) üniversite mezunları bu sınava girebilmektedirler.

Kpss Lisans B sınavına,  3. sınıftan itibaren   girilebilmektedir. Ancak atama gerçekleştirmek için mezun olmak şarttır.

 

KPSS-B Memurluk kadroları için sınav çift yıllarda (2020,2022,2024…) yapılmaktadır.

KPSS B memurluk atamaları Merkezi ve Kurumsal Atama olmak üzere iki farklı şekilde yapılır. Merkezi atamalarda ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanır. Kurumsal atamalarda ayrıca mülakat yapılabilir.

KPSS-B Merkezi Atamaları aldığı puan üzerinden-sınava girdiği yıldan itibaren-2 yıl boyunca  yapılmaktadır.

KPSS B Kurumsal Atamaları, ilgili kurumların belirleyeceği tarihlerde yapılır.

 

KPSS Ön Lisans Sınavı, ön lisans programlarından (iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi

açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar

içindir.

 

KPSS Ortaöğretim Sınavı, ortaöğretim kurumlarından (lise, meslek lisesi) mezun olanlar ile sınavın

geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir.