İDARİ HAKİMLİK

İDARİ HAKİMLİK

1- İdari yargıda adaylar için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesi mezunu olanlar dışında alınacak adaylar bakımından, her dönemde ihtiyaç oranında, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak

2- Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının son günü itibariyle Lisans ve Lisansüstü (Master) öğrenimini yapmış olanlar için ve, doktora öğrenimini tamamlamış olanlar için otuzbeş yaşını bitirmemiş olmak,